لجستیک

شرکت پردیس صنعت زنده رود در خصوص حمل به موقع کالاهای خریداری شده توسط مشتریان خود از تمام توان سیستم حمل و نقل جاده ای کشور و همچنین سیستم بارگیری متناسب با این موضوع بهره گرفته و کلیه سفارشات خود را در سریعترین زمان و هزینه ممکن به کلیه مناطق کشور حمل نموده است. شرکت پردیس صنعت زنده رود توانسته در این زمینه مهم که به طور قابل توجهی برای کلیه صنایع حوزه فولاد حائز اهمیت است، رضایتمندی کامل مشتریان خود را به همراه داشته باشد.

فهرست