کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت شرکت پردیس صنعت زنده رود با بهره گیری از توان علمی و تجربی نیروهای خلاق و متخصص خود در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان داخلی و خارجی و ذینفعان شرکت و براساس دستورالعمل‌ها  و استانداردهای بین‌المللی در تلاش است جهت دستیابی و تدام بخشی به اجرای خط مشی کیفی شرکت و حفظ و حراست از حقوق مشتریان، کلیه فرایند های تولید را تحت کنترل و پایش قرار دهد.

به همین منظور کلیه کنترل های قبل ذوب ریزی، حین ذوب ریزی و بعد از ذوب ریزی در قسمت های کنترل اقلام ورودی،کنترل فرایند تولید،آزمایشگاه،کالیبراسون و انبار محصول  به صورت مداوم تحت تست و کنترل بوده و پس از تایید بازرسان به مراحل بعدی تولید هدایت می شوند.

1- اقلام ورودی: کلیه اقلام و مواد اولیه موثر بر کیفیت در این قسمت طبق دستورالعمل های مدون کنترل و مجوز ورود به خط تولید را دریافت می کنند.

2- کنترل فرایند تولید : کلیه فرایند های ذوب سازی، ذوب ریزی و تکمیل محصولات مطابق با سفارش مشتریان و با استفاده از دستورالعمل ها و روش های اجرایی، کنترل و انطباق آن با استاندارد های مرتبط تایید می گردد.

3- آزمایشگاه و کالیبراسیون : جهت کنترل و تضمین کیفیت کلیه محصولات این شرکت، قسمت آزمایشگاه با هدف گذاری جهت اخذ استاندارد ایزو 17025، تست ها و آزمایش های مختلفی روی مواد اولیه، مواد مصرفی و محصولات شرکت انجام می دهد که از آن میان می توان به موارد زیر اشاره کرد :

کوانتومتری: آزمایشگاه شرکت پردیس صنعت زنده رود مجهز به بروزترین دستگاه های هوشمند اسپکترومتری نشری ساخت شرکت فاندری مستر آلمان بوده و کلیه آزمایش های مربوط به ترکیبات شیمیایی مذاب را به صورت مداوم انجام می دهد.

تست دانه بندی: کلیه اقلام ورودی موثر بر کیفیت محصول نهایی پیش از مصرف در واحد های متقاضی، کنترل می گردد. یکی از پر مصرف ترین مواد اولیه، ماسه ها، خاک و جرم های نسوز می باشند که به همین منظور تست های دانه بندی، عبور گاز، درصد خاک، رطوبت و … طبق دستورالعمل های مدون انجام می گردد.

تست های غیر مخرب : آزمایشگاه شرکت پردیس صنعت زنده رود برای حصول اطمینان از ایمنی و استفاده صحیح از تجهیزات و ابزار های مرتبط با تولید و همچنین کنترل کیفیت محصولات با همکاری بازرسان کنترل فرایند تست های غیر مخرب  UT – MT – PT – VT را به صورت دوره ای و یا طی درخواست واحد های مختلف انجام می دهد.

سختی سنجی و متالوگرافی: تایید و تضمین کیفیت محصولات نیاز به کنترل های تکمیلی دوره ای در جهت بهبود و اصلاح فرآیند تولید دارد که به همین منظور واحد کنترل کیفیت شرکت پردیس صنعت زنده رود از نتایج این روش ها و متد ها بهره می برد.

4- انبار محصول : کلیه محصولات طبق سفارش مشتریان تحت کنترل ابعادی و ظاهری نهایی قرار گرفته و در دپوهای جداگانه ای انبار و برچسب مشخصات محصول روی آنها الصاق می گردد. بارکد هر محصول امکان بررسی کلیه مراحل تولید محصولات را برای مشتریان و کارشناسان شرکت فراهم می کند.

فهرست